top of page

    Ochrana osobních údajů

 Poskytnutím osobních údajů udělujete souhlas společnosti Lukáš Hlásek, se sídlem: Šantrochova 1864, Praha 6 162 00 IČ88153291 DIČ CZ8501150174     (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto         osobní údaje:

  • Jméno a příjmení

  • název společnosti

  • Adresa 

  • E-mail

  • telefonní číslo

  • DIČ

 

 1. Výše uvedené osobní údaje je nutné shromažďovat za účelem zpracování objednávek a odesílání objednaného zboží, vedení účetnictví, vedení   uživatelských účtů, marketingových aktivit správce, zasílání obchodních sdělení, novinek a nabídek Správce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu   neurčitou v elektronické nebo v tištěné podobě.

 

 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, např. zasláním mailu na kontaktní adresu společnosti:   fleur@centrum.cz.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 4. Udělením souhlasu se zpravováním osobních údajů máte právo, podle zákona o ochraně osobních údajů:

 - vzít souhlas kdykoli zpět

 - požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracovává

 - nechat své osobní údaje aktualizovat nebo opravit

 - požadovat výmaz těchto osobních údajů

 V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obraťte na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

bottom of page